محاسبه دشت

محاسبه نرم افزار دشت همکاران سیستم 

گروه فناوری تباتک

گروه فناوری تباتک ارائه کننده راهکارهای جامع سخت افزاری و نرم افزارهای حسابداری به فروشگاهها و شرکتها می باشد. هم اکنون بیش از ده ها فروشگاه و شرکت از خدمات گروه تباتک استفاده می کنند. جهت استفاده از خدمات حسابداری با ما تماس بگیرید.

گروه تباتک ارائه کننده نرم افزارهای دشت و سپیدار سیستم به شرکتها ، ادارات و موسسات می باشد. جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

محاسبه دشت
محاسبه دشت 11