حسابداری پیشرفته فروشگاهی

حسابداری حرفه‌ای 

ارسال پیامک به مشتریان فروشگاه

 

با تنوع مراودات مالی فروشگاه‌ها، دیگر نمی‌توان حسابداری فروشگاهی را با اکسل یا روش‌های سنتی پیش برد. وجود سیستم حسابداری فروشگاهی یک «باید» است. زیر سیستم حسابداری پیشرفته نرم‌افزار دشت، راهکاری کاربردی برای حسابداری فروشگاه‌هاست. علاوه بر این، زیر سیستم حسابداری فروشگاهی به شکلی ساده طراحی شده تا هر کسی بدون آشنایی با اصول حسابداری بتواند به راحتی با آن کار کند. برخی از امکاناتی که زیر سیستم حسابداری پیشرفته فروشگاهی دشت در اختیارتان می‌گذارد:

  • حسابداری چند سطحی
  • کنترل عملیات‌ مالی فروشگاه بر اساس اصول حسابداری
  • تعریف درختواره
  • تعریف تفصیلی شناور
  • صدور اسناد خودکار و دستی
  • مشاهده عملیات‌ مالی سیستم
  • امکان صدور اسناد تجمیعی و تفکیکی
  • محاسبه بهای تمام شده به روش دائمی
  • یکپارچگی با سایر عملیات‌های سیستم
  • گزارش‌های مرور حساب، ترازنامه‌ای و سود و زیان